28.4.18

Fryske kalender

Botanical studies for a lovely calender project about Frisian words - Foar de Friezen ûnder ús, sjoch hjir in tongerblomke en in ferbylding fan de maitiid. 🌿

#botanicalstudie #hondsdraf #hommel #bijenkorf #illustrator #illustratie #frysk #sketch #drawing #beekeeper #natuur #fryslân #fries #kalender #design #illustrator #fineline #ink #floral #flores #anjamulder #botanical